NASMED - APARATY SŁUCHOWE, CIŚNIENIOMIERZE

DOPASOWANIE * SPRZEDAŻ * SERWIS - 30 LAT DOŚWIADCZENIA !

Home Refundacje

Refundacje na zakup aparatu słuchowego

Uwzględniamy refundacje przyznawane pacjentom w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) zarówno na aparaty słuchowe, wkładki douszne oraz systemy wspomagające słyszenie FM.

 

Aby uzyskać refundację części kosztów zakupu aparatu słuchowego należy:

refundacja
  1. z aktualnym skierowaniem od lekarza rejonowego udać się do Poradni Laryngologicznej
  2. laryngolog wypisze wnioski refundacyjne na aparat słuchowy i wkładkę douszną
  3. osoby z grupą inwalidzką lub stopniem niepełnosprawności, mogą starać się jeszcze o dodatkowe dofinansowanie z PFRON.

Wszystkie osoby ubezpieczone mogą skorzystać z dofinansowania przyznawanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  • Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat.
  • Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

 

Wysokość refundacji na aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne:

Dla w/w osób wysokość dodatkowego dofinansowania jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne
– obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia)
oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia.


Refundacja na systemy wspomagające słyszenie

– obejmuje kwotę 2750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat.
Resztę kosztów może pokryć w dużej mierze PFRON.


Refundacja aparatów słuchowych przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności i niski dochód, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFRON wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i ustalana odrębnie dla danego powiatu na konkretny rok kalendarzowy.

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania można zasięgnąć w każdym z naszych gabinetów.