NASMED - APARATY SŁUCHOWE, CIŚNIENIOMIERZE

DOPASOWANIE * SPRZEDAŻ * SERWIS - 30 LAT DOŚWIADCZENIA !

Home Jak zakupić aparat?

Jak zakupić aparat?

Krok 1
Zapraszamy na wykonanie bezpłatnego badania słuchu
Prosimy o telefoniczne umówienie wizyty tel.: +48 32 426 00 88, 32 455 20 76

Krok 2
W przypadku stwierdzenia ubytku słuchu Pacjent idzie na wizytę do lekarza laryngologa, który wystawia wniosek na aparat.

Krok 3
Po zatwierdzeniu wniosku Pacjent umawia się na odbiór aparatu słuchowego.

 

Zatwierdzony wniosek pozwala na otrzymanie następujących refundacji:

  • Dzieci oraz osoby do 26 roku życia otrzymują refundację w kwocie 4.000 zł na 2 aparaty słuchowe i 120 zł. za 2 wkładki. Dodatkowo rodzice dzieci niedosłyszących mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w regionalnym ośrodku pomocy społecznej lub PFRON (po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). W przypadku PFRON dofinansowanie to obejmuje do 150% wartości kwoty limitu, tj. maksymalnie 6.000 zł.
  • Osoby dorosłe (po 26 roku życia) w tym emeryci i renciści otrzymują refundację w wysokości 700 zł na 1 aparat słuchowy i 50 zł za wkładkę. Refundacja przysługuje na 1 lub 2 aparaty i dwie wkładki w zależności od potrzeby.
  • Inwalidzi wojenni otrzymują refundację w kwocie – 1000 zł na aparat i 50 zł na wkładkę na każde ucho.

 

Po odliczeniu refundacji NFZ koszt aparatu słuchowego pokrywa:

  • Pacjent (możliwość zakupu w systemie ratalnym Nasmed),
  • Lub/oraz Miejskie i Powiatowe Centra Pomocy Społecznej które dofinansowują zakup aparatów słuchowych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Aby uzyskać w/w dofinansowanie należy:

  • posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny),
  • posiadać zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ,
  • mieć dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR,
  • złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.

 

Nasi pracownicy służą Państwu pomocą, a w razie potrzeby udzielą dodatkowych informacji potrzebnych do uzyskania dofinansowania