NASMED - APARATY SŁUCHOWE, CIŚNIENIOMIERZE

DOPASOWANIE * SPRZEDAŻ * SERWIS - 30 LAT DOŚWIADCZENIA !

Home Test słuchu

Zestaw testowy słuchu

Jak można jednak rozpoznać, że my lub ktoś z naszych bliskich ma problemy ze słuchem?

 

Aby ułatwić to zadanie przygotowaliśmy krótki zestaw pytań.

 

Prosimy zastanowić się nad każdym z poniższych pytań i zgodnie z prawdą zakreślić odpowiedz “Tak” lub “Nie”.

 • Czy masz kłopoty z usłyszeniem wysokich dźwięków, takich jak głos kobiety, dziecka lub śpiew ptaków?
 • Czy masz kłopoty ze słyszeniem w miejscach publicznych, takich jak kino, sala koncertowa lub centrum handlowe?
 • Czy masz kłopoty z prowadzeniem rozmowy w dużej grupie ludzi?
 • Czy masz kłopoty z prowadzeniem rozmowy przez telefon?
 • Czy ustawiasz telewizor lub radio głośniej niż inni?
 • Czy często prosisz rozmówców o powtórzenie lub żeby mówili głośniej?
 • Czy unikasz spotkań z ludźmi w hałaśliwych miejscach, bo hałas uniemożliwia Ci uczestniczenie w rozmowie?
 • Czy odwracasz głowę do rozmówcy, żeby lepiej go słyszeć?
 • Czy masz problem ze zrozumieniem osoby, która znajduje się w pewnej odległości od Ciebie?

 

Jeśli na więcej niż dwa pytania z testu udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej, bardzo możliwe, że cierpisz na ubytek słuchu. W takim przypadku należy zwrócić się do specjalisty, który będzie w stanie przeprowadzić odpowiednie badanie i rzetelnie ocenić stan Twojego słuchu. Pomocy można szukać u protetyka, otolaryngologa, otologa lub lekarza ogólnego.

 

Badanie słuchu jest proste, bezpieczne, bezbolesne i zajmuje niewiele czasu.
Zasadniczo na badanie składają się:

 • rozmowa pomagająca ustalić charakter dolegliwości narządu słuchu
 • test audiometryczny sprawdzający umiejętność słyszenia poszczególnych częstotliwości
 • test sprawdzający umiejętność rozpoznawania rozmaitych słów odtwarzanych z rożną głośnością

 

Zdolność słyszenia poszczególnych tonów i częstotliwości jest opracowana w postaci indywidualnego wzorca słuchu zapisywanego w postaci audiogramu. Specjalista wykorzysta go do określenia typu i stopnia ubytku słuchu.

Przeprowadzone badania pomogą w podjęciu decyzji czy wadę słuchu można leczyć za pomocą środków farmakologicznych, chirurgicznych czy skorzystać z aparatu słuchowego.

 

Konsekwencje niedosłuchu
Osoby cierpiące na ubytek słuchu napotykają na liczne przeszkody w życiu codziennym:

 • mają większy kłopot ze zrozumieniem rozmówcy, zwłaszcza gdy ich rozmowie towarzyszy hałas,
 • mają kłopoty ze zrozumieniem poszczególnych słów,
 • często muszą prosić rozmówców o powtórzenie,
 • mają większy kłopot z określeniem kierunku, z którego dochodzi dźwięk (orientacja przestrzenna,
 • ich słuch nieuchronnie pogarsza się i czują się coraz bardziej odcięci od otaczających ich ludzi.

 

Wszystkie te utrudnienia prowadzą do znacznego obniżenia standardu życia. Jednak bardzo często osoby cierpiące na ubytek słuchu ignorują go lub wręcz zaprzeczają jego istnieniu, uznając go za coś wstydliwego. To bardzo poważny błąd – długotrwałe ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi i obniżona sprawność mogą prowadzić do depresji, wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej Konsekwencjami. Jeżeli nabieramy podejrzeń, że my lub któryś z naszych najbliższych ma problemy ze słuchem powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do specjalisty. Dzisiejsze rozwiązania technologiczne umożliwiają osobom niedosłyszącym zachować dotychczasowy poziom aktywności osobistej i zawodowej oraz zachować swoje związki z otoczeniem.

Wszystkie te z góry przyjęte założenia są mylne!

W naszym społeczeństwie pokutuje kilka stereotypów dotyczących wad słuchu:

 

Wiedziałbym, gdybym miał jakiś problem ze słuchem.
Ubytek słuchu rozwija się stopniowo i niepostrzeżenie, często na przestrzeni wielu lat. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy ze swojego ubytku słuchu aż do chwili, gdy jest tak duży, że rodzina i znajomi zaczynają go zauważać. Nawet wtedy niektórzy denerwują się uwagami na ten temat i uparcie nie dopuszczają do świadomości faktu częściowej utraty słuchu.

 

Aparaty słuchowe rzucają się w oczy i trudno je zakładać.
Obecnie, przy zastosowaniu techniki cyfrowej nie jest to już problemem. Układy elektroniczne mieszczą się w malutkich obudowach, które można dosłownie schować za uchem lub w kanale słuchowym. Pomimo swoich małych wymiarów aparaty te oferują zdumiewające możliwości.

 

Mając wadę słuchu można żyć bez większych problemów.
Wraz z pogarszającym się słuchem mogą pojawić się problemy w pracy i trudności w kontaktach z rodziną i znajomymi oraz ogólne pogorszenie się jakości życia. Przeprowadzone badania dowodzą tez, że osoby niedosłyszące nie korzystające z aparatu słuchowego często izolują się od otoczenia. Czy nie lepiej jest słyszeć, co rozmówcy mają do powiedzenia, niż ciągle prosić o powtórzenie?

 

Problem ubytków słuchu, dotyczy tylko starszych osób.
Ponad 10% populacji cierpi na ubytek słuchu. Problem ubytku słuchu jest wszechobecny i dotyczy osób w każdym wieku bez względu na płeć.

 

Wszystkie te z góry przyjęte założenia mają negatywny wpływ na jakość Twojego życia. Warto działać, aby rozwiązać swoje problemy ze słuchem i poprawić jakość życia.

 

Źródło: Ulotka “Lepiej słyszeć, to lepiej żyć”